Nhà Hàng Karaoke 161 Biên Hòa Đồng Nai
GIỜ LÀM VIỆC

T2 - T7 Sáng 7h:00 - 17h30